KOMERCJA

 

Komercja jest złożona z dwóch podmiotów, mających za zadanie inwestowania w sektor nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych.

Komercja Sp. z o.o. to podmiot mający na celu budowanie portfolia atrakcyjnych nieruchomości pod wynajem dla sieciowych i prywatnych klientów jakimi są Najemcy. Przy tej działalności spółka przede wszystkim koncentruje się na tym, aby dana inwestycja stanowiła długoterminowe i rentowne aktywa w portfelu spółki.

Komercja Sp. z o.o. Spółka Komandytowa to podmiot powstały w celu realizacji inwestycji deweloperskich i budowy mieszkań. Celem spółki jest dostarczenie gotowego produktu dla jej odbiorców jakimi są klienci lokali użytkowych i mieszkań. W obydwu przypadkach najważniejsze dla spółki jest aby dostarczyć ciekawy niespotykany produkt, w wyjątkowej i dobrze przemyślanej lokalizacji.

Skontaktuj się z nami